Ruru Hona

Tēnā koe

Tēnā koutou

Tēnā rā koutou katoa

Kō Ngāti Kahu me Ngā Puhi ōku Iwi

Kō Mamaru me Mataatua ōku waka

Kō Wainui te pito ō tōku ao

Kō Ngāti Ruamahue tōku marae

Kō Kāteatea tōku urupa

Kō Ngāmoko tōku awa

Ruru Hona