top of page

Ruru Hona

Tēnā koe

Tēnā koutou

Tēnā rā koutou katoa

Kō Ngāti Kahu me Ngā Puhi ōku Iwi

Kō Mamaru me Mataatua ōku waka

Kō Wainui te pito ō tōku ao

Kō Ngāti Ruamahue tōku marae

Kō Kāteatea tōku urupa

Kō Ngāmoko tōku awa

Ruru Hona
bottom of page